กรมการจัดหางาน จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน