ไทย หารือกัมพูชา

 

วันที่ 2  มิถุนายน 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมประชุมหารือกับ   H.E. OUK Sorphorn เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย ประเด็น สถานการณ์แรงงานกัมพูชาในประเทศไทย  ณ  สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย