รองอธิบดีกรมการจัดหางาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน

 

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ศาลพ่อปู่ชินพรหมมา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำห้องทำงาน ชั้น 9 เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง  โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน ร่วมสักการะ