กรมการจัดหางาน  ติวเข้ม นักแนะแนวอาชีพระดับกลาง รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ (Online Training & Workshop)  ปรับรูปแบบการทำงานของภาครัฐ ในยุคโควิด
อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 4/2563
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2563
ผู้ตรวจราชการกรม  ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ

 < 1 2 3 4 >  Last ›