ก.แรงงาน ถก Great Wall Motors (GWM)  เร่งรัด แผนจ้างงาน  ดึงเชื่อมั่นต่างชาติ เผยสถานการณ์ดีครึ่งปีหลัง
กระทรวงแรงงาน ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2563
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)  ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การว่างงาน จากผลกระทบสภาวะโรคระบาด (COVID - 19) กระทรวงแรงงาน

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›