เตือน ! ระวังถูกหลอกทางเฟสบุ๊คไปทำงานเนเธอร์แลนด์โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว

 

กรมการจัดหางานย้ำคนหางานระวังถูกหลอกทางสื่อสังคมออนไลน์ให้ไปทำงานบรรจุอาหาร ตักอาหารใส่ภาชนะในโรงอาหารที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว (Shengen Vesa) ขณะที่บริษัทจัดหางานฯ โฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบริษัทจัดหางานประกาศโฆษณาทางเฟสบุ๊ครับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตำแหน่งคนงานทั่วไป (บรรจุอาหาร /ตักอาหารใส่ภาชนะในโรงอาหาร) ค่าจ้าง 1,200 ยูโรต่อเดือน สัญญาจ้าง 2 ปี โดยใช้ Shengen Vesa ไปทำงาน ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า ประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว (Shengen Vesa) ทำงานแต่อย่างใด และจากการตรวจสอบบริษัทจัดหางานที่ประกาศรับสมัครดังกล่าวปรากฎว่าบริษัทฯไม่ได้รับอนุญาตหรือขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้า และไม่ได้ยื่นขออนุญาตการโฆษณาการจัดหางานแต่อย่างใด ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 มาตรา 35 ข้อหา “รับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต” ต้องรับโทษตามมาตรา 74 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และมีความผิดตามมาตรา 66 ข้อหา “โฆษณาการจัดหางานไม่เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด” ต้องรับโทษตามมาตรา 88 จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

นอกจากนี้ กรมการจัดหางานจะได้พิจารณาลงโทษทางทะเบียน โดยพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานของบริษัทฯและดำเนินคดีอาญาตามความผิดต่อไป ดังนั้นจึงขอเตือนคนหางานอย่าหลงเชื่อการโฆษณารับสมัครงานไปทำงานเนเธอร์แลนด์ดังกล่าวข้างต้น และขอย้ำว่า หากประสงค์จะทำงานจะต้องมีใบอนุญาตทำงานและใช้วีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระวังการชักชวนผ่านทางสื่อออนไลน์ นายอนุรักษ์ฯ กล่าว