สะดวกฉับไว แจ้ง RE-ENTRY แบบใหม่ ในยุคเมืองไทย 4.0