ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับรางวัล "องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑"