นายจ้างมาเก๊า..รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 62

 

ข่าวดีของคนหางาน..บริษัท Sands China Limited มาเก๊า ธุรกิจโรงแรมและคาสิโน เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนหลายตำแหน่ง/อัตรา ทั้งเพศชายและหญิง ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 2562 สมัครฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย

  นางพรปวีณ์  วิชิต  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมและคาสิโน  ในตำแหน่งดังนี้

  1. พนักงานเสิร์ฟ/บาร์เทนเดอร์ (Server/Bartender) จำนวน 40 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,500 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 46,000 บาท

  2. พนักงานต้อนรับ (Receptionist) จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,000 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 48,000 บาท

  3. พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Housekeeping Attendant) จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,000 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 44,000 บาท

  4. พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป (Public Area Attendant) จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,700 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 42,800 บาท

  5. พนักงานนวดสปา (Spa Therapist) จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 12,000 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 48,000 บาท 

  หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 : 1 เหรียญมาเก๊า = 4.00 บาท

  เงื่อนไขการจ้างงาน

  1. ตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยไปยังมาเก๊าเพื่อรายงานตัวไปทำงาน และมาเก๊ามายังประเทศไทยเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง

  2. ที่พักชั่วคราวตามที่กฎหมายแรงงานมาเก๊าและนโยบายของบริษัทกำหนด

  3. นายจ้างจัดอาหารให้ในระหว่างเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่

  4. บริษัทมีประกันสุขภาพของบริษัท

  5. สวัสดิการอื่นๆ ที่มิได้ระบุในหนังสือแจ้งความต้องการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานมาเก๊า

  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางานหรือผู้ที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 61 – 16 ม.ค. 62  ทั้งนี้ คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือบริการใดๆ ยกเว้นค่าใช้จ่ายตามจริง  ที่จำเป็น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 5311 2911-4 ต่อ 19 หรือ 20 ทุกวันเวลาราชการ

****************************************

Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

Website: www.doe.go.th/chiangmai

Email: cmi@doe.go.th

Line ID: @doecmi