ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องขอความร่วมมือกำชับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมา

 

ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องขอความร่วมมือกระชับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมา