การประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สังกัดศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563  เวลา 9.00 น.  นางพรปวีณ์  วิชิต  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สังกัดศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้  ผ่านระบบ Video Conference ณ  ห้องประชุมสำนักผู้ตรวจราชการกรม ชั้น 8 กรมการจัดหางาน