tel โทรศัพท์ : 075-347329 email nrt@doe.go.th

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กรณีข้อร้องทุกข์/ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกรับสินประพฤติมิชอบ ละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่  จัดทำบริการสาธารณโดยทุจริต สามารถแจ้งจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแจ้งได้ในช่องทางต่อไปนี้

  •  ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ชั้น1 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
  •  เบอร์ติดต่อ 075-347329
  • fax 075-347329 ต่อ 4
  •  nrt@doe.go.th