tel โทรศัพท์ : 075-347329 email nrt@doe.go.th

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท พี.พี.ปะการัง จำกัด (โรงแรม พี.พี.โฮเต็ล กรุ๊ป) เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ RSS

 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท พี.พี.ปะการัง จำกัด

(โรงแรม พี.พี.โฮเต็ล กรุ๊ป) เกาะพีพี จังหวัดกระบี่

 วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 1 (หลังเก่า)

สมัครงาน+พร้อมสัมภาษณ์ แล้วมาเจอกันค่ะ