tel โทรศัพท์ : 075-347329 email nrt@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศนครศรีธรรมราช รับสมัครจ้างเหมาทำงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม-27 มกราคม 2566 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศนครศรีธรรมราช รับสมัครจ้างเหมาทำงานบริการ

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม-27 มกราคม 2566