tel โทรศัพท์ : 075-347329 email nrt@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา