tel โทรศัพท์ : 075-347329 email nrt@doe.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน