อธิบดี กกจ. ร่วมงานวันสตรีสากล

 

วันที่ 9 มีนาคม 2563   หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมงาน 

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน จัดงาน “วันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ.2563” ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาค สู่สังคมไทย” ซึ่งในปีนี้มีสตรีเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 รวม8ประเภท จำนวน29 รางวัล โดยกระทรวงแรงงาน ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563