เจ้าหน้าที่สจจ.น่าน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล