tel โทรศัพท์ : 054716075,054716076 email nan@doe.go.th

พิธีมอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค”

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” และมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2565

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลใหญ่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ New Mazda 2 1.3 C จำนวน 1 คัน ให้แก่ นางวรรทิพย์ วิทยาคม ผู้โชคดีที่ร่วมทำบุญกุศลอุดหนุนสลากบำรุงสภากาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” ประจำปี 2565 ซึ่งกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานจัดขึ้น โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน

ในโอกาสนี้ นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ และนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธี ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน