เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเยี่ยมคารวะและพบหารือข้อราชการกับอธิบดีกรมการจัดหางาน

 

วันที่ 8 มกราคม 2562 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับนางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์ ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน

อธิบดีกรมการจัดหางานขอให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยให้การคุ้มครองดูแลแรงงานไทยตามมาตรฐานสากล ในด้านสิทธิประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่และสภาพการจ้างงาน  เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ารถในการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า ราคาผลไม้ที่เก็บได้ เป็นต้น ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ รับจะให้การดูแล พร้อมทั้งขอบคุณและยินดีกับแรงงานไทยที่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และเห็นคุณค่าของแรงงานไทย ทั้งนี้ จะได้จัดให้มีการประชุมแนวทางการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ฟินแลนด์ระหว่างไทยและฟินแลนด์ ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ศกนี้  ซึ่งจะเชิญเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมประชุมด้วย

ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีแรงงานไทยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลในประเทศฟินแลนด์ จำนวน 2,494 คน มีรายได้เฉลี่ยหลังหักค่าใช้จ่าย ประมาณ 122,922 บาทต่อคน