รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 16 อัน เพื่อใช้ในส่วนราชการสำนักงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ จำนวน 12 ฉบับ เพื่อใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือวารสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ และรายเดือน จำนวน 27 รายการ เพื่อใช้ในส่วนราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน เพื่อใช้ในส่วนราชการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน เพื่อใช้ในส่วนราชการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 10 อัน เพื่อใช้ในส่วนราชการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อันและป้ายชื่อจำนวน 4 ป้าย เพื่อใช้ในส่วนราชการกองนิติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 27 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้ในราชการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในราชการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมการจัดหางาน(กองส่งเสริมการมีงานทำ)
ข่าวประกาศรับสมัคร
กรมการจัดหางาน แจ้งต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว และเมียนมา ผ่านระบบ e-workpermit.doe.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์รูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้าง
ก.แรงงาน ขึ้นเหนือมอบเครื่องกันหนาวแก่ชาวอุตรดิตถ์กับสถานีไทยพีบีเอสและเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ส.ส.อนุสรีฯ ลงพื้นที่ ชลบุรี เปิด “ใจดีฟาร์ม พนัสนิคม”
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.สระบุรี เปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ หวังเพิ่มกำลังแรงงานในพื้นที่
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
Engineering KMUTNB Job Fair 2020
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
เชิญร่วมงาน มหกรรมอาชีพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 เวลา 10.00-17.00 น.
นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที
‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›