กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน ในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน 

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

จัดกิจกรรมโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานวินัย 

นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการจัดหางานเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ