โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สู้วิกฤต COVID-19

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พบปะและมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพอิสระ ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สู้วิกฤต COVID-19 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส

วันนี้ (15 มิ.ย. 63) นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พบปะและมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพอิสระ ตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ สู้วิกฤต COVID-19 ที่บริเวณโถงชั้นล่างอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกจกรรมมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หลายคนได้รับผลกระทบไม่สามารถประกอบอาชีพได้ รวมถึงถูกเลิกจ้าง ทางจังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส กระทรวงแรงงาน เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระขึ้น ซึ่งหวังว่าผู้เข้ารับการฝึกฯ จะนำความรู้ไปทำกิน ทำขาย สร้างรายได้

 "...กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและกำลังสำคัญอยู่ในภารกิจของกระทรวงแรงงาน ซึ่งการรีสกิลหรือรีเทรนนิ่ง มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมการฟื้นฟู เพราะเป็นการขยายความสามารถของคน ทำให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ซึ่งในวันนี้ (15 มิ.ย. 63) ถือเป็นการฝึกอาชีพกลุ่มแรก มาฝึกการทำอาหารการกิน สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพิ่มความสามารถของตนเองเป็นฐานสำหรับการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่กัน คือ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง..."

 ด้าน นางตรีนุช เกยุรินทร์ จัดหางานจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระในวันนี้ (15 มิ.ย. 63) เป็นการทำข้าวเหนียว-ไก่ย่าง และขนมดอกจอก มีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ จากอำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอรือเสาะ อำเภอเจ้าไอร้อง อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 20 คน เข้ารับการฝึกอาชีพ

 นางสาวโนริสา แวมายิ อายุ 39 ปี ชาวอำเภอเจาะไอร้อง หนึ่งในผู้เข้ารับการฝึกอาชีพฯ กล่าวว่า เดิมตนเองประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีการปิดด่าน ได้รับผลกระทบโดยตรง ไม่มีงานทำ เมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ทำขนมขาย และโชคดีที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดโอกาสให้มีการฝึกอาชีพ ทำให้ได้รับความรู้ สามารถทำได้จริง อย่างข้าวเหนียว-ไก่ย่าง ที่นำมาสอนรสชาติดีมาก ตั้งใจจะไปทำขาย