โครงการจัดประชุมนายจ้าง

 

     วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนายจ้าง ลูกจ้างนสถานประกอบการ กิจการประมงทะเล และที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดนราธิวาส ณ โรงแรมตันหยงนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส