โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (กิจกรรมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว) ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน