รายการ ประเภท
ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล (TIC) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล (TIC)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ข่าวประกาศรับสมัคร
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ข่าวประกาศรับสมัคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (ไฟล์ที่ 3)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (ไฟล์ที่ 2)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอและการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (ไฟล์ที่ 1)
การจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย หางาน หาคน นนทบุรี 2023 ในวันที่ 17 - 18 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ WestGate Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่
แนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานการจำหน่ายพัสดุประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวดี !! กรมการจัดหางาน รับสมัครช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศไปทำงานประเทศบรูไน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ผู้พิการ เฮ รมว.เฮ้ง ผลักดันสถานประกอบการจ้างงานคนพิการ แนะค้นหาลูกจ้างได้ที่เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ”
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมงานวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานใหญ่ สร้างฝันเด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ>>>การมีงานทำ ในวันที่ 11 - 12 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพการใช้งาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (แบบ บต.39) เล่มสีน้ำเงินจำนวน 280,000 เล่ม และเล่มสีส้มจำนวน 20,000 เล่ม รวมจำนวน 300,000 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน เอ็ม-จ๊อบ จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›