รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องทำงานอธิบดีและหน้าห้องทำงานอธิบดี จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​15 พ.ย. 59 นี้ พบกับงานนัดพบแรงงาน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​เตือน ! คนหางานระวังถูกหลอกไปทำงานประเทศลิเบีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​ด่วน ! แรงงานต่างด้าวประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุปี 2559 รีบมาจดทะเบียนต่ออายุใบอนุญาตทำงานภายใน 30 ธันวาคม 2559 พ้นกำหนดถูกจับ ปรับเป็นแสน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กรมการจัดหางาน เร่งเดินหน้าจัดส่งทหารกองประจำการไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ในประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ IM JAPAN คาดจัดส่งรุ่นแรก 24 นาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กรมการจัดหางานวางนโยบายจัดส่งทหารปลดประจำการไปทำงานเกาหลี ย้ำ ! มีความพร้อมด้านร่างกาย ระเบียบวินัย เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน ! แจงเงื่อนไขการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนประเภทหรือลักษณะงาน ท้องที่หรือสถานที่ทำงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน น้อมนำพระบรมราโชวาทสู่การปฏิบัติ.. เดินหน้าสร้างอาชีพคนพิการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​น้อมนำพระราชดำรัส “พ่อหลวง” ด้านการใช้ “เทคโนโลยี” สู่การจัดหางานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “Smart Job Center Application”
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​ “นัดพบแรงงาน จัดหางานให้คนพิการมีงานทำ” 8 พ.ย. 2559 ที่ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 ชั้น M อาคารเอสซี พลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรปีงบประมาณ ๒๕๖๐
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพิมพ์แบบฟอร์ม ตท.11และใบเสร็จรับเงิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 381 382 383 384 385 >  Last ›