รายการ ประเภท
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบพัด
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยตามโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers)
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers) กิจกรรมขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว จำนวน 3 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ที่ กรุงเทพฯ และอุดรธานี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
นายจ้างที่นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศด้วยตนเอง ต้องวางหลักประกัน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แจ้งแรงงานไทยที่อยู่ในเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย... เดินทางออกนอกเกาหลีด้วย ความสมัครใจภายในเดือนธันวาคม 2559 นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กรมการจัดหางาน !! ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางาน 6 บริษัทจัดหางานฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ผู้ยื่นคำขออนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ!! ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด(มหาชน) มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า1 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กรมการจัดหางานเผย...คนไทยยังนิยมเดินทางไปทำงานต่างประเทศ และมีผู้ถูกระงับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเพิ่มขึ้น !!
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ภายในกลุ่ม แต่ไม่สามารถเปลี่ยนไปทำงานในกิจการอื่นได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​ข่าวดี ! รับสมัครพนักงานนวดไปมาเลย์ สมัครวันนี้ถึง 14 ตุลาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ วุฒิปริญญาตรี และจ้างเหมาล่ามภาษาเมียนมา , ภาษากัมพูชา ไม่จำกัดวุฒิเพื่อปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 จำนวน 5 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ วุฒิปวส.และจ้างเหมาล่ามภาษากัมพูชา , ภาษาอังกฤษ วุฒิปริญญาตรีเพื่อปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์สายด่วน 1694 จำนวน 11 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านเอกสารและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการจัดหางาน จำนวน 1 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ วุฒิปริญญาตรี และจ้างเหมาล่ามภาษาเมียนมา,ภาษากัมพูชา ไม่จำกัดวุฒิ เพื่อปฏิบัติงานด้านการให้บริการทางโทรศัพท์ในศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 จำนวน 5 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 382 383 384 385 386 >  Last ›