รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยประจำปี 2560 จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
สัมมนาเหลียวหลังแลหน้าสู่ " Full Employment for All Ages 2021 "
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10 - สจก.10
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดูแลรักษา และกำจัดปลวก แมลงสาป และหนู ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาดูแลรักษา และกำจัดปลวก แมลงสาป และหนู - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ สำนักงานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 งาน - สจก.2
การจัดซื้อจัดจ้าง
เชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งภาพวาดภายใต้แนวคิด Smart Startup
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
มอบประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ กว่า 13 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ไปทำงานไต้หวันตรวจสอบสัญญาจ้าง และสถานที่ทำงานให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน เตือน อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้าง ให้สมัครเรียนภาษาเกาหลีแล้วสามารถจัดส่งไปทำงานเกาหลีได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางานรับสมัครชายไทยไปฝึกงานญี่ปุ่นสมัครฟรี ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 6 กันยายน 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน...ประชุมร่วมกระทรวงแรงงานเกาหลี ปรับปรุงการทำงานร่วมกันเพื่อจัดส่งแรงงานไทยได้มากขึ้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เตือน คนหางานระวังถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน ขยายตลาดแรงงานพ่อครัวแม่ครัวไทยในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางานฝึกเข้มพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มุ่งเน้นเจ้าหน้าที่มีระเบียบวินัย เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าไปทำงานที่ไต้หวัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 26 สิงหาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน ออกพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศระบุหลักประกันต้องไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่บัดนี้..
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน..เผยช่วงเดือนกรกฎาคม คนหางานนิยมไปทำงานฟินแลนด์และสวีเดน พบระงับการเดินทางไปเกาหลีใต้มากที่สุด 116 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จบแล้วได้งานเลย!! - รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง
ข่าวประกาศรับสมัคร
‹ First  < 383 384 385 386 387 >  Last ›