รายการ ประเภท
โอกาสดี ของแรงงานไทยไปทำงานพ่อครัว - แม่ครัวในต่างประเทศ มีรายได้ 40,000 - 90,000 บาทต่อเดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เตือน สาธารณรัฐเกาหลีไม่รับชาวต่างชาติไปทำงานตำแหน่งพนักงานนวด สงวนไว้เฉพาะคนพิการทางสายตาของสาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน..ขยายเวลานำส่งเงินกองทุนส่งกลับ คนต่างด้าวถึงปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน ตั้งศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้าง ในจ.ตาก สระแก้ว และหนองคาย ให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวก่อนเข้ามาทำงานในประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศ.. แรงงานต่างด้าวบัตรผู้ไม่มีสถานะสัญชาติไทย/บัตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนจึงสามารถเปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนท้องที่ทำงานหรือสถานที่ทำงานได้
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 3 แห่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน เผย ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ 2 แห่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โค้งสุดท้าย ! จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว และกัมพูชา ภายใน 29 กรกฎาคม 2559 พ้นกำหนดพบผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
12 ก.ค. 59 นัดพบแรงงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที 6 ชั้น M อาคารเอสซีพลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้)
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงาน ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ณ.กองนิติการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาทำป้ายเครื่องหมายตราสัญลักษณ์กรมการจัดหางานสำหรับใส่บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบสัญญาณเครือข่ายห้องระบบคอมพิวเตอร์กรมการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 390 391 392 393 394 >  Last ›