กระทรวงแรงงาน ฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แรงงานไทยก่อนเดินทางทำงานต่างประเทศแล้ว 5,156 คน RSS

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประสานกรมควบคุมโรค ฉีดวัคซีน AZ เข็มแรก ให้แรงงานไทยก่อนเดินทางเก็บผลไม้ป่าฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2021

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยได้แพร่ระบาดอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ต่างกำชับให้กระทรวงแรงงานดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของแรงงานไทย วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานไทยที่กำลังจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างรอบคอบ เพราะแรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่านั้นนอกจากสามารถมีอาชีพ มีรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ตนเองได้แล้ว ยังสร้างรายได้กลับเข้าสู่ประเทศไทยได้ปีละไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานไทยที่จะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2021 และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อดังกล่าว กระทรวงแรงงานจึงได้ประสานกับกรมควบคุมโรคในการขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับแรงงานไทย โดยเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีแรงงานได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มแรกแล้ว จำนวน 5,156 คน และจะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าแรงงานจะได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางครบทั้ง 8,200 คน

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับฤดูกาลเก็บผลไม้ป่าปี 2021 มีเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน จำนวน 8,200 คน โดยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ จำนวน 3,000 คน เดินทางแล้ว 816 คน และเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน จำนวน 5,200 คน เดินทางแล้ว 745 คนซึ่งจะทยอยเดินทางตั้งแต่ต้นเดือน ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 จนครบจำนวนตามเป้าหมาย ในการเดินทางไปฟินแลนด์ ต้องตรวจ PCR-TEST ผลเป็นลบ โดยผลตรวจนับตั้งแต่เวลาที่ตรวจ จนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินฟินแลนด์ ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. ในขณะที่การเดินทางไปสวีเดนต้องตรวจ PCR-TEST ผลเป็นลบ โดยผลตรวจนับตั้งแต่เวลาที่ตรวจจนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินสวีเดน ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ภายหลังจบฤดูกาลจะทยอยเดินทางกลับประเทศไทยช่วงปลายเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2564 และเข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) โดยมีบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าในฟินแลนด์และนายจ้างในประเทศไทยที่พาลูกจ้างไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการกักกันดังกล่าว

“ทั้งนี้ คนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 หรือเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว