งานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช RSS

 

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์