รับลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษา ที่ประสงค์จะทำงานช่วงปิดภาคเรียน RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส เปิดรับลงทะเบียน นักเรียน/นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานช่วงปิดภาคเรียน ทาง Google form ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2566-15 มีนาคม 2566 คุณสมบัติ อายุ 15 ปีขึ้นไป และมีวุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป