รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยตามโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ(Smart Jobs Smart Workers) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กรมการจัดหางานเผย มีแรงงานต่างด้าวเข้ารับการอบรมผ่านศูนย์แรกรับเข้าทำงาน และสิ้นสุดการจ้าง 47,884 ราย ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวผ่านศูนย์ร่วมบริการฯ 14,208 ราย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงาน 30,000 กว่าอัตรา บรรจุงานได้กว่า 20,000 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
​เตือน !! นายจ้างในกิจการประมงทะเล และแปรรูปสัตว์น้ำ รีบพาแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนภายใน 30 ธันวาคม 2559 เน้นย้ำ ไม่มีขยายระยะเวลาอีกต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการส่งเสริมการมีงานทำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กรมการจัดหางาน !! ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางาน 5 บริษัทจัดหางานฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โครงการพัฒนาการจัดทำประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทย
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพัฒนาการจัดทำประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางนิตยสาร จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
กระทรวงแรงงาน..มอบของขวัญปีใหม่ให้บริการแรงงานไทยไปต่างประเทศผ่านระบบ E-service ลดขั้นตอน ร่นระยะเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System)ครั้งที่ 2 เพื่อไปทำงานเกาหลี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย เน้นบริการที่สะดวก ทันสมัย ช่วยให้คนมีงานทำแล้วกว่า 4 แสนราย สร้างรายได้มากกว่า 8 หมื่นล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 343 344 345 346 347 >  Last ›