ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ผ่าน VDO Call
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ นวน 5 อัตรา
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 1 อัตรา ร
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ำนวน 4 อัตรา
สำนักงานพัฒนาสังคมและคสามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
บริษัท เดอะ เฟิร์ส เอชอาร์ แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด รับสมัครพนักงาน 200 คน เพื่อเข้าทำงานกับบริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ตำแหน่ง Operator ประจำคลัง DC Lotus จังหวัดปทุมธานี กำหนดรับสมัครพนักงาน วันที่ 1 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาสประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมกราคม
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกันยายน 2563
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายในปฎิบัติราชการในหน่วยงาน ในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
 1 2 >