ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมีนาคม 2566
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มืสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน นายจ้างบริษัท Borneo Air Coditioning & Engineering Sdn Bhd
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
จังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครงานด่วน หลายอัตรา
ร้าน Shabu Shi สาขา บิ๊กซีนราธิวาส เปิดรับสมัครงาน 63 อัตรา
จัดงานวันนัดพบแรงงานออนไลน์ ปีงบประมาณ 2566
รับสมัครนายจ้างเข้าร่วมโครงการสร้างงาน และจ้างงานเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2566
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทํางานประเทศซาอุดีอาระเบีย นายจ้างบริษัท AL-SHARQ POLYSTYRENE FACTORY COMPANY LTD.
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ผ่าน VDO Call
 1 2 >