ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
13-01-2022 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนรากราฟฟิต
11-01-2022 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภาณีเภสัช
10-01-2022 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนรากราฟฟิต
10-01-2022 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด , ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส
22-12-2021 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
20-12-2021 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส
16-12-2021 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน ศษ - 7943 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด สาขานราธิวาส
13-12-2021 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด , ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส
13-12-2021 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์
13-12-2021 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางข้อความหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ เปเปอร์
09-12-2021 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด , ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส
09-12-2021 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนรากราฟฟิต
09-12-2021 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรสุข
08-12-2021 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)
03-12-2021 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
01-12-2021 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด , ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส
30-11-2021 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางข้อความหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
26-11-2021 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนรากราฟฟิต
26-11-2021 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนราก๊อปปี้ แอนด์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)
25-11-2021 ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนแผ่นยางและจัดทำตรายางข้อความหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด
 1 2 3 >