ตรวจเยี่ยมองค์การเอกชนต่างประเทศแจ้งเปลี่ยนที่ตั้งองค์การเวิร์ลแชร์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

 

องค์การเวิร์ลแชร์ (World Share) แจ้งเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานจากเดิมเลขที่ 168 ไทม์โฮมซอยหัวหมาก 21 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ไปยังเลขที่ 770/16 หมู่บ้านพาทิโอ ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250