รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ ประธานองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ  ประธานองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น  (IM Japan) 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์  โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นายเคียวอิ ยานากิซาวา (Mr.Kyoei  Yanagisawa) ประธานองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น  (IM Japan)  และคณะ  ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ    ณ ห้องประชุมตรีเทพ 1 ชั้น 12 กรมการจัดหางาน  โดยมีประเด็นเกี่ยวกับโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคให้กับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทย