กรมการจัดหางาน จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2561
นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุม
สมาคมสมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย
องค์การเวิร์ลแชร์ (World Share)

 1 2 3 >  Last ›