อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมบันทึกเทป ‘อาเศียรวาทถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’
อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลา ประจำประเทศไทย
อธิบดีกรมการจัดหางานร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ครั้งที่ 1/2563
รองอธิบดี ร่วมประชุมหารือโครงการวางแผนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระดับ Big Data เพื่อติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการระดับต่างๆ ระยะที่ 1

 1 2 3 >  Last ›