ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล

 

วันที่ 24 กันยายน 2563 นางปลิดา  ร่วมคำ  หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ  มอบหมายให้นางพรนิสา เทพวงค์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส.2 และนายจักรกฤษณ์ ขันทะพงษ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส.2 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาล เนื่องในวันมหิดล  วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทะ (นายแพทย์นวรัตน์ วนาพันธพรกุล) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง