ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

 

วันที่  30  มีนาคม  2564 เวลา 9.30 น. ว่าที่ ร.ต.หญิง ดรุณี จันทร์มล  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาการหัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ครั้งที่ 3 / 2564 (ประจำเดือนมีนาคม 2564) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง  ด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำปางอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง