ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี

 

วันที่ 31  มีนาคม  2564 เวลา 08.00 น. ว่าที่ ร.ต.หญิง ดรุณี จันทร์มล  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาการหัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ  มอบหมายให้  นายภาณุศาสตร์  โฮมภิรมย์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”  ประจำปี 2564  และพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564  ณ  หอประชุมจังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  เป็นประธานในพิธี