ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนภาครัฐจังหวัดลำปาง (Government Service Center)

 

           วันที่ 31  มีนาคม  2564 เวลา 16.00 น. ว่าที่ ร.ต.หญิง ดรุณี จันทร์มล  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาการหัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ  พร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปางและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง    ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนภาครัฐจังหวัดลำปาง (Government Service Center) เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในการเดินทางไปรับบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร    ณ  บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร เป็นประธานในพิธีเปิด