เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ณ บริษัท ไอ ซี ที อินเตอร์คัทส์ จำกัด

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางปลิดา ร่วมคำ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ และนายภาณุศาสตร์ โฮมภิรมย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ณ บริษัท ไอ ซี ที อินเตอร์คัทส์ จำกัด ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายจำลักษ์ กันเพ็ชร) นำตรวจเยี่ยม