ปล่อยพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
นายพงศกร ยามะสัก หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕กิจกรรม "ปล่อยพันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จำนวน ๙๐,๐๐๐ ตัว ณ อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งจี้ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง และอ่างเก็บน้ำบ้านแพะทุ่งกว๋าว โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ ๒ จังหวัดลำปาง และผู้นำชุมชนบ้านทุ่งจี้