ร่วมบริจาคโลหิตใน”โครงการบริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะ เทิดไท้องค์ราชัน

 

วันพฤหัสบดีที่่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.
       นายพงศกร ยามะสัก หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์  ขันทะพงษ์  พนักงานขับรถ ส 2  ร่วมบริจาคโลหิตใน”โครงการบริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะ เทิดไท้องค์ราชัน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา  ประจำปี 2565” ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง