ร่วมกิจกรรมโครงการ “101 อาชีพ”

 

เรียนผู้บริหาร

                   นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ

                    ร่วมกิจกรรมโครงการ “101 อาชีพ” กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชภิเษก และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมีปลัดจังหวัดลำปางเป็นประธานในกิจกรรม