ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคเหนือ ปี 2562

ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคเหนือ ปี 2562

FILE PDF

รูปภาพ