ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
รับมือไวรัสโคโรนาอย่างไว ผ่านการใช้ Google Trend
ลงทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (เลิกจ้าง/ลาออก/รายงานตัว)
กรมการจัดหางาน เปิด Line Official : Service Workpermit ให้ข้อมูลเรื่องแรงงานต่างด้าว
ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (แจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน) ระบบออนไลน์
ข้อควรปฏิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรส และงานฌาปนกิจศพในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)
ใช้บริการออนไลน์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ชะลอการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศอิสราเอล
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
กรมการจัดหางาน ย้ำ ขอให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ รีบดำเนินการนำแรงงานต่างด้าว ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ภายใน 31 มีนาคม 2563 พร้อมเปิดศูนย์ฯ บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เพิ่ม 3 ศูนย์
กกจ. สร้างงานผู้สูงวัย 4,000 ราย เผยปี 2563 เดินหน้าอีก 4 กิจกรรม
Thai Labour Market Journal (January 2020)
ก.แรงงาน สกัดลักลอบทำงานเกาหลี
สิงคโปร์เตรียมคนสู่อนาคตอย่างไร
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่8
 < 1 2