ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเตส์ มีความประสงค์จ้างแรงงานไทย
ประชาสัมพันธ์ Mobile Application "เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย เที่ยวชุมชน ยลวิถี"
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.e-Signature "ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์" 2.อินฟลูเอนเซอร์ รูปแบบใหม่การโฆษณา 3.โปรโมชั่นอย่างไร? ให้ถูกกฎหมาย 4.นวัตกรรมแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค
ขอเชิญชวนท่านที่มารับการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมตอบแบบสำรวจในการติดต่อรับบริการ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานตาม QR code
‹ First  < 2 3 4